Lejd

Multidiciplinär autodidakt

Produktspecifikation:

Nicklas Lejd. 671218

Bäst före: 371218

MATERIA

Vit 173 cm

Skallig

Praktisk

Fräknar

ENERGI

Mekanisk

Direkt

Praktisk

Rörlig

Flexibel

Tränar

MEDVETENHET

Kreativ

Visuell Retorik

Praktisk

Idékonkretisering

Formgivning

Marknadsföring

Styrning: Axiom. Lagen om orsak och verkan. Socialt Ansvar. Att Ha Kul.

Kreatör. Katalysator. Reklamare. Fixare. Brandsläckare. Praktiker.

+4679 304 61 09

Russinvägen 4. 123 59 Farsta.